Επισκόπηση / Χάρτες Αναλυτικά Αποτελέσματα Απόδοση Κομμάτων Βουλευτές Widgets Εκλογών

Εκλογές > 2019 > Επικράτεια > Λέσβου: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ - ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

Έτος:
Περιφέρεια:
Κόμμα:
Τελευταία Ενημέρωση:
2019-07-08 03:58:58
Ενσωμάτωση
266 / 266
100,00%
Φορτώνει ο Χάρτης...
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ - ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | Δήμοι Λέσβου
1 Λήμνου 3,60% 334
2 Μυτιλήνης 2,71% 802
3 Αγίου Ευστρατίου 2,19% 4
4 Δυτικής Λέσβου 2,01% 347
Επισκόπηση / Χάρτες Αναλυτικά Αποτελέσματα Κόμματα Βουλευτές