Επισκόπηση / Χάρτες Αναλυτικά Αποτελέσματα Απόδοση Κομμάτων Βουλευτές Widgets Εκλογών

Εκλογές > 2019 > Επικράτεια > Β' Δυτικής Αττικής: Κίνημα Αλλαγής

Έτος:
Περιφέρεια:
Κόμμα:
Τελευταία Ενημέρωση:
2019-07-08 01:11:00
Ενσωμάτωση
246 / 246
100,00%
Φορτώνει ο Χάρτης...
Κίνημα Αλλαγής | Δήμοι Β' Δυτικής Αττικής
1 Μάνδρας - Ειδυλλίας 6,31% 666
2 Ελευσίνας 6,08% 929
3 Μεγαρέων 5,69% 999
4 Φυλής 4,91% 971
5 Ασπροπύργου 3,29% 430
Επισκόπηση / Χάρτες Αναλυτικά Αποτελέσματα Κόμματα Βουλευτές