Επισκόπηση / Χάρτες Αναλυτικά Αποτελέσματα Απόδοση Κομμάτων Βουλευτές Widgets Εκλογών

ΚΕΛΕΤΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του Δημητρίου : Βουλευτής | Σταυροί Προτίμησης | Ψήφοι

Εκλογές 2019 > Περιφέρεια Έβρου > ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ονομα: ΚΕΛΕΤΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του Δημητρίου
Κόμμα: ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Περιφέρεια: Έβρου
Σταυροί Προτίμησης: 10.103
Κατάταξη:
Εκλέγεται: Ναι
Επισκόπηση / Χάρτες Αναλυτικά Αποτελέσματα Κόμματα Βουλευτές