Επισκόπηση / Χάρτες Αναλυτικά Αποτελέσματα Απόδοση Κομμάτων Βουλευτές Widgets Εκλογών

ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του Ιωάννη : Βουλευτής | Σταυροί Προτίμησης | Ψήφοι

Εκλογές 2019 > Περιφέρεια Κιλκίς > Κίνημα Αλλαγής
Ονομα: ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του Ιωάννη
Κόμμα: Κίνημα Αλλαγής
Περιφέρεια: Κιλκίς
Σταυροί Προτίμησης: 299
Εκλέγεται: Οχι
Επισκόπηση / Χάρτες Αναλυτικά Αποτελέσματα Κόμματα Βουλευτές