Επισκόπηση / Χάρτες Αναλυτικά Αποτελέσματα Απόδοση Κομμάτων Βουλευτές Widgets Εκλογών

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ (ΑΛΚΗΣ) του Ρήγα : Βουλευτής | Σταυροί Προτίμησης | Ψήφοι

Εκλογές 2019 > Περιφέρεια Πιερίας > ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
Ονομα: ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ (ΑΛΚΗΣ) του Ρήγα
Κόμμα: ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
Περιφέρεια: Πιερίας
Σταυροί Προτίμησης: 21
Εκλέγεται: Οχι

Υπόλοιποι Βουλευτές ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ, Περιφέρειας Πιερίας:

Επισκόπηση / Χάρτες Αναλυτικά Αποτελέσματα Κόμματα Βουλευτές