Επισκόπηση / Χάρτες Αναλυτικά Αποτελέσματα Απόδοση Κομμάτων Βουλευτές Widgets Εκλογών

ΚΟΣΜΑΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Μιχαήλ : Βουλευτής | Σταυροί Προτίμησης | Ψήφοι

Εκλογές 2019 > Περιφέρεια Πιερίας > Κίνημα Αλλαγής
Ονομα: ΚΟΣΜΑΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Μιχαήλ
Κόμμα: Κίνημα Αλλαγής
Περιφέρεια: Πιερίας
Σταυροί Προτίμησης: 570
Εκλέγεται: Οχι
Επισκόπηση / Χάρτες Αναλυτικά Αποτελέσματα Κόμματα Βουλευτές