Επισκόπηση / Χάρτες Αναλυτικά Αποτελέσματα Απόδοση Κομμάτων Βουλευτές Widgets Εκλογών

ΠΑΤΡΑ ΟΥΡΑΝΙΑ του Παναγιώτη : Βουλευτής | Σταυροί Προτίμησης | Ψήφοι

Εκλογές 2019 > Περιφέρεια Πιερίας > Κίνημα Αλλαγής
Ονομα: ΠΑΤΡΑ ΟΥΡΑΝΙΑ του Παναγιώτη
Κόμμα: Κίνημα Αλλαγής
Περιφέρεια: Πιερίας
Σταυροί Προτίμησης: 991
Εκλέγεται: Οχι
Επισκόπηση / Χάρτες Αναλυτικά Αποτελέσματα Κόμματα Βουλευτές