Επισκόπηση / Χάρτες Αναλυτικά Αποτελέσματα Απόδοση Κομμάτων Βουλευτές Widgets Εκλογών

ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ του Ηλία : Βουλευτής | Σταυροί Προτίμησης | Ψήφοι

Εκλογές 2019 > Περιφέρεια Πιερίας > ΕΠΑΜ - ΑΚΚΕΛ
Ονομα: ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ του Ηλία
Κόμμα: ΕΠΑΜ - ΑΚΚΕΛ
Περιφέρεια: Πιερίας
Σταυροί Προτίμησης: 37
Εκλέγεται: Οχι
Επισκόπηση / Χάρτες Αναλυτικά Αποτελέσματα Κόμματα Βουλευτές