Επισκόπηση / Χάρτες Αναλυτικά Αποτελέσματα Απόδοση Κομμάτων Βουλευτές Widgets Εκλογών

ΛΑΛΑΠΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ του Γεωργίου : Βουλευτής | Σταυροί Προτίμησης | Ψήφοι

Εκλογές 2019 > Περιφέρεια Πιερίας > ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ
Ονομα: ΛΑΛΑΠΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ του Γεωργίου
Κόμμα: ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ
Περιφέρεια: Πιερίας
Σταυροί Προτίμησης: 109
Εκλέγεται: Οχι
Επισκόπηση / Χάρτες Αναλυτικά Αποτελέσματα Κόμματα Βουλευτές