Επισκόπηση / Χάρτες Αναλυτικά Αποτελέσματα Απόδοση Κομμάτων Βουλευτές Widgets Εκλογών

ΒΑΛΣΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ του Διαμαντή : Βουλευτής | Σταυροί Προτίμησης | Ψήφοι

Εκλογές 2019 > Περιφέρεια Γρεβενών > ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ
Ονομα: ΒΑΛΣΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ του Διαμαντή
Κόμμα: ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ
Περιφέρεια: Γρεβενών
Σταυροί Προτίμησης: 6
Εκλέγεται: Οχι

Υπόλοιποι Βουλευτές ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ, Περιφέρειας Γρεβενών:

Επισκόπηση / Χάρτες Αναλυτικά Αποτελέσματα Κόμματα Βουλευτές