Επισκόπηση / Χάρτες Αναλυτικά Αποτελέσματα Απόδοση Κομμάτων Βουλευτές Widgets Εκλογών

ΠΑΤΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του Κωνσταντίνου : Βουλευτής | Σταυροί Προτίμησης | Ψήφοι

Εκλογές 2019 > Περιφέρεια Γρεβενών > ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ονομα: ΠΑΤΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του Κωνσταντίνου
Κόμμα: ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Περιφέρεια: Γρεβενών
Σταυροί Προτίμησης: 3.532
Κατάταξη:
Εκλέγεται: Ναι

Υπόλοιποι Βουλευτές ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, Περιφέρειας Γρεβενών:

Επισκόπηση / Χάρτες Αναλυτικά Αποτελέσματα Κόμματα Βουλευτές