Επισκόπηση / Χάρτες Αναλυτικά Αποτελέσματα Απόδοση Κομμάτων Βουλευτές Widgets Εκλογών

ΣΚΑΝΔΑΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του Κωνσταντίνου : Βουλευτής | Σταυροί Προτίμησης | Ψήφοι

Εκλογές 2019 > Περιφέρεια Αρτας > ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ
Ονομα: ΣΚΑΝΔΑΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του Κωνσταντίνου
Κόμμα: ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ
Περιφέρεια: Αρτας
Σταυροί Προτίμησης: 38
Εκλέγεται: Οχι

Υπόλοιποι Βουλευτές ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ, Περιφέρειας Αρτας:

Επισκόπηση / Χάρτες Αναλυτικά Αποτελέσματα Κόμματα Βουλευτές