Επισκόπηση / Χάρτες Αναλυτικά Αποτελέσματα Απόδοση Κομμάτων Βουλευτές Widgets Εκλογών

ΜΑΘΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του Γεωργίου : Βουλευτής | Σταυροί Προτίμησης | Ψήφοι

Εκλογές 2019 > Περιφέρεια Λάρισας > ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
Ονομα: ΜΑΘΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του Γεωργίου
Κόμμα: ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
Περιφέρεια: Λάρισας
Σταυροί Προτίμησης: 42
Εκλέγεται: Οχι
Επισκόπηση / Χάρτες Αναλυτικά Αποτελέσματα Κόμματα Βουλευτές