Επισκόπηση / Χάρτες Αναλυτικά Αποτελέσματα Απόδοση Κομμάτων Βουλευτές Widgets Εκλογών

ΜΠΑΛΑΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Κωνσταντίνου : Βουλευτής | Σταυροί Προτίμησης | Ψήφοι

Εκλογές 2019 > Περιφέρεια Λάρισας > ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
Ονομα: ΜΠΑΛΑΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Κωνσταντίνου
Κόμμα: ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
Περιφέρεια: Λάρισας
Σταυροί Προτίμησης: 56
Εκλέγεται: Οχι
Επισκόπηση / Χάρτες Αναλυτικά Αποτελέσματα Κόμματα Βουλευτές