Επισκόπηση / Χάρτες Αναλυτικά Αποτελέσματα Απόδοση Κομμάτων Βουλευτές Widgets Εκλογών

ΔΑΡΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Αλεξάνδρου : Βουλευτής | Σταυροί Προτίμησης | Ψήφοι

Εκλογές 2019 > Περιφέρεια Λάρισας > ΣΥΝΦΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ
Ονομα: ΔΑΡΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Αλεξάνδρου
Κόμμα: ΣΥΝΦΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ
Περιφέρεια: Λάρισας
Σταυροί Προτίμησης: 0
Εκλέγεται: Οχι

Υπόλοιποι Βουλευτές ΣΥΝΦΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ, Περιφέρειας Λάρισας:

Επισκόπηση / Χάρτες Αναλυτικά Αποτελέσματα Κόμματα Βουλευτές