Επισκόπηση / Χάρτες Αναλυτικά Αποτελέσματα Απόδοση Κομμάτων Βουλευτές Widgets Εκλογών

ΚΟΛΤΣΙΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Μιχαήλ : Βουλευτής | Σταυροί Προτίμησης | Ψήφοι

Εκλογές 2019 > Περιφέρεια Λάρισας > ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ - ΘΑΝΟΣ ΤΖΗΜΕΡΟΣ
Ονομα: ΚΟΛΤΣΙΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Μιχαήλ
Κόμμα: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ - ΘΑΝΟΣ ΤΖΗΜΕΡΟΣ
Περιφέρεια: Λάρισας
Σταυροί Προτίμησης: 393
Εκλέγεται: Οχι

Υπόλοιποι Βουλευτές ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ - ΘΑΝΟΣ ΤΖΗΜΕΡΟΣ, Περιφέρειας Λάρισας:

Επισκόπηση / Χάρτες Αναλυτικά Αποτελέσματα Κόμματα Βουλευτές