Επισκόπηση / Χάρτες Αναλυτικά Αποτελέσματα Απόδοση Κομμάτων Βουλευτές Widgets Εκλογών

ΜΑΚΡΗ ΖΩΗ (ΖΕΤΤΑ) του Μιχαήλ : Βουλευτής | Σταυροί Προτίμησης | Ψήφοι

Εκλογές 2019 > Περιφέρεια Μαγνησίας > ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ονομα: ΜΑΚΡΗ ΖΩΗ (ΖΕΤΤΑ) του Μιχαήλ
Κόμμα: ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Περιφέρεια: Μαγνησίας
Σταυροί Προτίμησης: 10.575
Κατάταξη:
Εκλέγεται: Ναι
Επισκόπηση / Χάρτες Αναλυτικά Αποτελέσματα Κόμματα Βουλευτές