Επισκόπηση / Χάρτες Αναλυτικά Αποτελέσματα Απόδοση Κομμάτων Βουλευτές Widgets Εκλογών

ΣΑΛΜΑΣ ΜΑΡΙΟΣ του Γεωργίου : Βουλευτής | Σταυροί Προτίμησης | Ψήφοι

Εκλογές 2019 > Περιφέρεια Αιτωλοακαρνανίας > ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ονομα: ΣΑΛΜΑΣ ΜΑΡΙΟΣ του Γεωργίου
Κόμμα: ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Περιφέρεια: Αιτωλοακαρνανίας
Σταυροί Προτίμησης: 19.426
Κατάταξη:
Εκλέγεται: Ναι
Επισκόπηση / Χάρτες Αναλυτικά Αποτελέσματα Κόμματα Βουλευτές