Επισκόπηση / Χάρτες Αναλυτικά Αποτελέσματα Απόδοση Κομμάτων Βουλευτές Widgets Εκλογών

ΚΑΤΙΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Λουκά : Βουλευτής | Σταυροί Προτίμησης | Ψήφοι

Εκλογές 2019 > Περιφέρεια Φθιώτιδας > ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
Ονομα: ΚΑΤΙΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Λουκά
Κόμμα: ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
Περιφέρεια: Φθιώτιδας
Σταυροί Προτίμησης: 33
Εκλέγεται: Οχι

Υπόλοιποι Βουλευτές ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ, Περιφέρειας Φθιώτιδας:

Επισκόπηση / Χάρτες Αναλυτικά Αποτελέσματα Κόμματα Βουλευτές