Επισκόπηση / Χάρτες Αναλυτικά Αποτελέσματα Απόδοση Κομμάτων Βουλευτές Widgets Εκλογών

ΤΣΑΤΣΑΝΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Αθανασίου : Βουλευτής | Σταυροί Προτίμησης | Ψήφοι

Εκλογές 2019 > Περιφέρεια Φθιώτιδας > ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ
Ονομα: ΤΣΑΤΣΑΝΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Αθανασίου
Κόμμα: ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ
Περιφέρεια: Φθιώτιδας
Σταυροί Προτίμησης: 64
Εκλέγεται: Οχι
Επισκόπηση / Χάρτες Αναλυτικά Αποτελέσματα Κόμματα Βουλευτές