Επισκόπηση / Χάρτες Αναλυτικά Αποτελέσματα Απόδοση Κομμάτων Βουλευτές Widgets Εκλογών

ΚΙΤΣΙΝΕΛΗ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ του Φιλίππου : Βουλευτής | Σταυροί Προτίμησης | Ψήφοι

Εκλογές 2019 > Περιφέρεια Φθιώτιδας > ΕΠΑΜ - ΑΚΚΕΛ
Ονομα: ΚΙΤΣΙΝΕΛΗ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ του Φιλίππου
Κόμμα: ΕΠΑΜ - ΑΚΚΕΛ
Περιφέρεια: Φθιώτιδας
Σταυροί Προτίμησης: 147
Εκλέγεται: Οχι

Υπόλοιποι Βουλευτές ΕΠΑΜ - ΑΚΚΕΛ, Περιφέρειας Φθιώτιδας:

Επισκόπηση / Χάρτες Αναλυτικά Αποτελέσματα Κόμματα Βουλευτές