Επισκόπηση / Χάρτες Αναλυτικά Αποτελέσματα Απόδοση Κομμάτων Βουλευτές Widgets Εκλογών

ΚΑΣΤΡΑΝΤΑ ΙΩΑΝΝΑ του Πέτρου : Βουλευτής | Σταυροί Προτίμησης | Ψήφοι

Εκλογές 2019 > Περιφέρεια Α' Αθηνών > Δημοσθένης Βεργής ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ
Ονομα: ΚΑΣΤΡΑΝΤΑ ΙΩΑΝΝΑ του Πέτρου
Κόμμα: Δημοσθένης Βεργής ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ
Περιφέρεια: Α' Αθηνών
Σταυροί Προτίμησης: 0
Εκλέγεται: Οχι

Υπόλοιποι Βουλευτές Δημοσθένης Βεργής ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ, Περιφέρειας Α' Αθηνών:

Επισκόπηση / Χάρτες Αναλυτικά Αποτελέσματα Κόμματα Βουλευτές