Επισκόπηση / Χάρτες Αναλυτικά Αποτελέσματα Απόδοση Κομμάτων Βουλευτές Widgets Εκλογών

ΜΠΛΟΥΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Δημητρίου : Βουλευτής | Σταυροί Προτίμησης | Ψήφοι

Εκλογές 2019 > Περιφέρεια Δράμας > ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ονομα: ΜΠΛΟΥΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Δημητρίου
Κόμμα: ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Περιφέρεια: Δράμας
Σταυροί Προτίμησης: 12.195
Κατάταξη:
Εκλέγεται: Ναι
Επισκόπηση / Χάρτες Αναλυτικά Αποτελέσματα Κόμματα Βουλευτές