Επισκόπηση / Χάρτες Αναλυτικά Αποτελέσματα Απόδοση Κομμάτων Βουλευτές Widgets Εκλογών

ΠΟΥΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του Θεοδοσίου : Βουλευτής | Σταυροί Προτίμησης | Ψήφοι

Εκλογές 2019 > Περιφέρεια Αργολίδος > Κίνημα Αλλαγής
Ονομα: ΠΟΥΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του Θεοδοσίου
Κόμμα: Κίνημα Αλλαγής
Περιφέρεια: Αργολίδος
Σταυροί Προτίμησης: 3.142
Κατάταξη:
Εκλέγεται: Ναι
Επισκόπηση / Χάρτες Αναλυτικά Αποτελέσματα Κόμματα Βουλευτές