Επισκόπηση / Χάρτες Αναλυτικά Αποτελέσματα Απόδοση Κομμάτων Βουλευτές Widgets Εκλογών

ΔΑΛΓΙΑΝΝΑΚΗ ΑΘΗΝΑ του Στέφανου : Βουλευτής | Σταυροί Προτίμησης | Ψήφοι

Εκλογές 2019 > Περιφέρεια Καβάλας > ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ
Ονομα: ΔΑΛΓΙΑΝΝΑΚΗ ΑΘΗΝΑ του Στέφανου
Κόμμα: ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ
Περιφέρεια: Καβάλας
Σταυροί Προτίμησης: 112
Εκλέγεται: Οχι
Επισκόπηση / Χάρτες Αναλυτικά Αποτελέσματα Κόμματα Βουλευτές