Επισκόπηση / Χάρτες Αναλυτικά Αποτελέσματα Απόδοση Κομμάτων Βουλευτές Widgets Εκλογών

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του Παντελή : Βουλευτής | Σταυροί Προτίμησης | Ψήφοι

Εκλογές 2019 > Περιφέρεια Καβάλας > ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ- ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ
Ονομα: ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του Παντελή
Κόμμα: ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ- ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ
Περιφέρεια: Καβάλας
Σταυροί Προτίμησης: 542
Εκλέγεται: Οχι

Υπόλοιποι Βουλευτές ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ- ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ, Περιφέρειας Καβάλας:

Επισκόπηση / Χάρτες Αναλυτικά Αποτελέσματα Κόμματα Βουλευτές