Επισκόπηση / Χάρτες Αναλυτικά Αποτελέσματα Απόδοση Κομμάτων Βουλευτές Widgets Εκλογών

ΣΤΕΦΑΝΑΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ του Ισίδωρου : Βουλευτής | Σταυροί Προτίμησης | Ψήφοι

Εκλογές 2019 > Περιφέρεια Σάμου > ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ονομα: ΣΤΕΦΑΝΑΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ του Ισίδωρου
Κόμμα: ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Περιφέρεια: Σάμου
Σταυροί Προτίμησης: 3.268
Κατάταξη:
Εκλέγεται: Ναι

Υπόλοιποι Βουλευτές ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, Περιφέρειας Σάμου:

Επισκόπηση / Χάρτες Αναλυτικά Αποτελέσματα Κόμματα Βουλευτές