Επισκόπηση / Χάρτες Αναλυτικά Αποτελέσματα Απόδοση Κομμάτων Βουλευτές Widgets Εκλογών

ΒΑΟΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Ευαγγέλου : Βουλευτής | Σταυροί Προτίμησης | Ψήφοι

Εκλογές 2019 > Περιφέρεια Ρεθύμνης > Κίνημα Αλλαγής
Ονομα: ΒΑΟΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Ευαγγέλου
Κόμμα: Κίνημα Αλλαγής
Περιφέρεια: Ρεθύμνης
Σταυροί Προτίμησης: 1.565
Εκλέγεται: Οχι
Επισκόπηση / Χάρτες Αναλυτικά Αποτελέσματα Κόμματα Βουλευτές