Επισκόπηση / Χάρτες Αναλυτικά Αποτελέσματα Απόδοση Κομμάτων Βουλευτές Widgets Εκλογών

ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ του Εμμανουήλ : Βουλευτής | Σταυροί Προτίμησης | Ψήφοι

Εκλογές 2019 > Περιφέρεια Ρεθύμνης > ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ - ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
Ονομα: ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ του Εμμανουήλ
Κόμμα: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ - ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
Περιφέρεια: Ρεθύμνης
Σταυροί Προτίμησης: 329
Εκλέγεται: Οχι

Υπόλοιποι Βουλευτές ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ - ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ, Περιφέρειας Ρεθύμνης:

Επισκόπηση / Χάρτες Αναλυτικά Αποτελέσματα Κόμματα Βουλευτές