Επισκόπηση / Χάρτες Αναλυτικά Αποτελέσματα Απόδοση Κομμάτων Βουλευτές Widgets Εκλογών

ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Αχιλλέα : Βουλευτής | Σταυροί Προτίμησης | Ψήφοι

Εκλογές 2019 > Περιφέρεια Ρεθύμνης > ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ονομα: ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Αχιλλέα
Κόμμα: ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Περιφέρεια: Ρεθύμνης
Σταυροί Προτίμησης: 9.782
Κατάταξη:
Εκλέγεται: Ναι

Υπόλοιποι Βουλευτές ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, Περιφέρειας Ρεθύμνης:

Επισκόπηση / Χάρτες Αναλυτικά Αποτελέσματα Κόμματα Βουλευτές