Επισκόπηση / Χάρτες Αναλυτικά Αποτελέσματα Απόδοση Κομμάτων Βουλευτές Widgets Εκλογών

ΙΕΡΩΝΥΜΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ του Ιωσήφ : Βουλευτής | Σταυροί Προτίμησης | Ψήφοι

Εκλογές 2019 > Περιφέρεια Ρεθύμνης > Ανεξ\/Μεμονωμένοι Υποψήφιοι
Ονομα: ΙΕΡΩΝΥΜΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ του Ιωσήφ
Κόμμα: Ανεξ\/Μεμονωμένοι Υποψήφιοι
Περιφέρεια: Ρεθύμνης
Σταυροί Προτίμησης: 65
Εκλέγεται: Οχι

Υπόλοιποι Βουλευτές Ανεξ\/Μεμονωμένοι Υποψήφιοι, Περιφέρειας Ρεθύμνης:

Επισκόπηση / Χάρτες Αναλυτικά Αποτελέσματα Κόμματα Βουλευτές