Επισκόπηση / Χάρτες Αναλυτικά Αποτελέσματα Απόδοση Κομμάτων Βουλευτές Widgets Εκλογών

ΣΑΚΟΡΑΦΑ ΣΟΦΙΑ του Ηλία : Βουλευτής | Σταυροί Προτίμησης | Ψήφοι

Εκλογές 2019 > Περιφέρεια Β3' Νότιου Τομέα Αθηνών > ΜέΡΑ25
Ονομα: ΣΑΚΟΡΑΦΑ ΣΟΦΙΑ του Ηλία
Κόμμα: ΜέΡΑ25
Περιφέρεια: Β3' Νότιου Τομέα Αθηνών
Σταυροί Προτίμησης: 6.652
Κατάταξη:
Εκλέγεται: Ναι
Επισκόπηση / Χάρτες Αναλυτικά Αποτελέσματα Κόμματα Βουλευτές