Επισκόπηση / Χάρτες Αναλυτικά Αποτελέσματα Απόδοση Κομμάτων Βουλευτές Widgets Εκλογών

ΚΥΡΑΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Ιωάννη- Παναγιώτη : Βουλευτής | Σταυροί Προτίμησης | Ψήφοι

Εκλογές 2019 > Περιφέρεια Β3' Νότιου Τομέα Αθηνών > ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ονομα: ΚΥΡΑΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Ιωάννη- Παναγιώτη
Κόμμα: ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Περιφέρεια: Β3' Νότιου Τομέα Αθηνών
Σταυροί Προτίμησης: 42.096
Κατάταξη:
Εκλέγεται: Ναι

Υπόλοιποι Βουλευτές ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, Περιφέρειας Β3' Νότιου Τομέα Αθηνών:

Επισκόπηση / Χάρτες Αναλυτικά Αποτελέσματα Κόμματα Βουλευτές