Επισκόπηση / Χάρτες Αναλυτικά Αποτελέσματα Απόδοση Κομμάτων Βουλευτές Widgets Εκλογών

ΠΑΝΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του Νικολάου : Βουλευτής | Σταυροί Προτίμησης | Ψήφοι

Εκλογές 2019 > Περιφέρεια Χαλκιδικής > Κίνημα Αλλαγής
Ονομα: ΠΑΝΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του Νικολάου
Κόμμα: Κίνημα Αλλαγής
Περιφέρεια: Χαλκιδικής
Σταυροί Προτίμησης: 3.045
Κατάταξη:
Εκλέγεται: Ναι
Επισκόπηση / Χάρτες Αναλυτικά Αποτελέσματα Κόμματα Βουλευτές