Επισκόπηση / Χάρτες Αναλυτικά Αποτελέσματα Απόδοση Κομμάτων Βουλευτές Widgets Εκλογών

Ηρακλειδης Αριστοτελης του Αστρενού : Βουλευτής | Σταυροί Προτίμησης | Ψήφοι

Εκλογές 2015%20%ef%bf%bd%ef%bf%bd%ef%bf%bd%ef%bf%bd%ef%bf%bd%ef%bf%bd%ef%bf%bd%ef%bf%bd%ef%bf%bd%ef%bf%bd%ef%bf%bd%ef%bf%bd%ef%bf%bd%ef%bf%bd%ef%bf%bd%ef%bf%bd%ef%bf%bd%ef%bf%bd%ef%bf%bd%ef%bf%bd%ef%bf%bd%ef%bf%bd > Περιφέρεια Δωδεκανήσου > ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΩΝ
Ονομα: Ηρακλειδης Αριστοτελης του Αστρενού
Κόμμα: ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΩΝ
Περιφέρεια: Δωδεκανήσου
Σταυροί Προτίμησης: 64
Εκλέγεται: Οχι
Επισκόπηση / Χάρτες Αναλυτικά Αποτελέσματα Κόμματα Βουλευτές