Επισκόπηση / Χάρτες Αναλυτικά Αποτελέσματα Απόδοση Κομμάτων Βουλευτές Widgets Εκλογών

Εκλογές > 2019 > Επικράτεια > Κέρκυρας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ - ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

Έτος:
Περιφέρεια:
Κόμμα:
Τελευταία Ενημέρωση:
2019-07-08 04:06:33
Ενσωμάτωση
257 / 257
100,00%
Φορτώνει ο Χάρτης...
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ - ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | Δήμοι Κέρκυρας
1 Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων 2,50% 816
2 Παξών 2,31% 32
3 Βόρειας Κέρκυρας 2,25% 231
4 Νότιας Κέρκυρας 2,25% 227
Επισκόπηση / Χάρτες Αναλυτικά Αποτελέσματα Κόμματα Βουλευτές