Επισκόπηση / Χάρτες Αναλυτικά Αποτελέσματα Απόδοση Κομμάτων Βουλευτές Widgets Εκλογών

Εκλογές > 2019 > Επικράτεια > Αρκαδίας: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ - ΘΑΝΟΣ ΤΖΗΜΕΡΟΣ

Έτος:
Περιφέρεια:
Κόμμα:
Τελευταία Ενημέρωση:
2019-07-08 03:23:39
Ενσωμάτωση
356 / 356
100,00%
Φορτώνει ο Χάρτης...
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ - ΘΑΝΟΣ ΤΖΗΜΕΡΟΣ | Δήμοι Αρκαδίας
1 Τρίπολης 0,54% 150
2 Νότιας Κυνουρίας 0,43% 22
3 Βόρειας Κυνουρίας 0,38% 29
4 Μεγαλόπολης 0,36% 27
5 Γορτυνίας 0,24% 25
Επισκόπηση / Χάρτες Αναλυτικά Αποτελέσματα Κόμματα Βουλευτές