Επισκόπηση / Χάρτες Αναλυτικά Αποτελέσματα Απόδοση Κομμάτων Βουλευτές Widgets Εκλογών

Εκλογές > 2019 > Επικράτεια > Σάμου: Κίνημα Αλλαγής

Έτος:
Περιφέρεια:
Κόμμα:
Τελευταία Ενημέρωση:
2019-07-08 01:24:26
Ενσωμάτωση
117 / 117
100,00%
Φορτώνει ο Χάρτης...
Κίνημα Αλλαγής | Δήμοι Σάμου
1 Φούρνων Κορσεών 23,54% 194
2 Δυτικής Σάμου 7,38% 478
3 Ανατολικής Σάμου 6,94% 735
4 Ικαρίας 3,82% 226
Επισκόπηση / Χάρτες Αναλυτικά Αποτελέσματα Κόμματα Βουλευτές