Επισκόπηση / Χάρτες Αναλυτικά Αποτελέσματα Απόδοση Κομμάτων Βουλευτές Widgets Εκλογών

Εκλογές > 2019 > Επικράτεια > Ρεθύμνης: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ - ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

Έτος:
Περιφέρεια:
Κόμμα:
Τελευταία Ενημέρωση:
2019-07-08 08:19:36
Ενσωμάτωση
216 / 216
100,00%
Φορτώνει ο Χάρτης...
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ - ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | Δήμοι Ρεθύμνης
1 Αγίου Βασιλείου 3,03% 187
2 Ρεθύμνης 2,73% 670
3 Αμαρίου 1,71% 68
4 Μυλοποτάμου 1,38% 124
5 Ανωγείων 0,11% 2
Επισκόπηση / Χάρτες Αναλυτικά Αποτελέσματα Κόμματα Βουλευτές