Επισκόπηση / Χάρτες Αναλυτικά Αποτελέσματα Απόδοση Κομμάτων Βουλευτές Widgets Εκλογών

Εκλογές > 2019 > Επικράτεια > Ρεθύμνης: ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ

Έτος:
Περιφέρεια:
Κόμμα:
Τελευταία Ενημέρωση:
2019-07-08 08:19:36
Ενσωμάτωση
216 / 216
100,00%
Φορτώνει ο Χάρτης...
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | Δήμοι Ρεθύμνης
1 Ανωγείων 7,58% 135
2 Αγίου Βασιλείου 4,09% 252
3 Ρεθύμνης 3,59% 882
4 Αμαρίου 3,09% 123
5 Μυλοποτάμου 1,02% 92
Επισκόπηση / Χάρτες Αναλυτικά Αποτελέσματα Κόμματα Βουλευτές