Επισκόπηση / Χάρτες Αναλυτικά Αποτελέσματα Απόδοση Κομμάτων Βουλευτές Widgets Εκλογών

ΜΠΑΝΤΡΑ ΚΑΛΙΡΟΗ του Κωνσταντίνου : Βουλευτής | Σταυροί Προτίμησης | Ψήφοι

Εκλογές 2019 > Περιφέρεια Κιλκίς > Κίνημα Αλλαγής
Ονομα: ΜΠΑΝΤΡΑ ΚΑΛΙΡΟΗ του Κωνσταντίνου
Κόμμα: Κίνημα Αλλαγής
Περιφέρεια: Κιλκίς
Σταυροί Προτίμησης: 54
Εκλέγεται: Οχι
Επισκόπηση / Χάρτες Αναλυτικά Αποτελέσματα Κόμματα Βουλευτές