Επισκόπηση / Χάρτες Αναλυτικά Αποτελέσματα Απόδοση Κομμάτων Βουλευτές Widgets Εκλογών

ΦΡΑΓΓΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Σταύρου : Βουλευτής | Σταυροί Προτίμησης | Ψήφοι

Εκλογές 2019 > Περιφέρεια Κιλκίς > Κίνημα Αλλαγής
Ονομα: ΦΡΑΓΓΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Σταύρου
Κόμμα: Κίνημα Αλλαγής
Περιφέρεια: Κιλκίς
Σταυροί Προτίμησης: 2.373
Κατάταξη:
Εκλέγεται: Ναι
Επισκόπηση / Χάρτες Αναλυτικά Αποτελέσματα Κόμματα Βουλευτές