Επισκόπηση / Χάρτες Αναλυτικά Αποτελέσματα Απόδοση Κομμάτων Βουλευτές Widgets Εκλογών

ΠΑΝΤΕΛΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Γεωργίου : Βουλευτής | Σταυροί Προτίμησης | Ψήφοι

Εκλογές 2019 > Περιφέρεια Πιερίας > ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
Ονομα: ΠΑΝΤΕΛΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Γεωργίου
Κόμμα: ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
Περιφέρεια: Πιερίας
Σταυροί Προτίμησης: 26
Εκλέγεται: Οχι

Υπόλοιποι Βουλευτές ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ, Περιφέρειας Πιερίας:

Επισκόπηση / Χάρτες Αναλυτικά Αποτελέσματα Κόμματα Βουλευτές