Επισκόπηση / Χάρτες Αναλυτικά Αποτελέσματα Απόδοση Κομμάτων Βουλευτές Widgets Εκλογών

ΜΙΧΟΥ ΜΑΡΙΑ του Κωνσταντίνου : Βουλευτής | Σταυροί Προτίμησης | Ψήφοι

Εκλογές 2019 > Περιφέρεια Πιερίας > Κίνημα Αλλαγής
Ονομα: ΜΙΧΟΥ ΜΑΡΙΑ του Κωνσταντίνου
Κόμμα: Κίνημα Αλλαγής
Περιφέρεια: Πιερίας
Σταυροί Προτίμησης: 3.256
Εκλέγεται: Οχι
Επισκόπηση / Χάρτες Αναλυτικά Αποτελέσματα Κόμματα Βουλευτές