Επισκόπηση / Χάρτες Αναλυτικά Αποτελέσματα Απόδοση Κομμάτων Βουλευτές Widgets Εκλογών

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΠΟΥΘΕΝΑΣ) του Αθανασίου : Βουλευτής | Σταυροί Προτίμησης | Ψήφοι

Εκλογές 2019 > Περιφέρεια Πιερίας > Κίνημα Αλλαγής
Ονομα: ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΠΟΥΘΕΝΑΣ) του Αθανασίου
Κόμμα: Κίνημα Αλλαγής
Περιφέρεια: Πιερίας
Σταυροί Προτίμησης: 1.399
Εκλέγεται: Οχι
Επισκόπηση / Χάρτες Αναλυτικά Αποτελέσματα Κόμματα Βουλευτές