Επισκόπηση / Χάρτες Αναλυτικά Αποτελέσματα Απόδοση Κομμάτων Βουλευτές Widgets Εκλογών

ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Σταύρου : Βουλευτής | Σταυροί Προτίμησης | Ψήφοι

Εκλογές 2019 > Περιφέρεια Πιερίας > Κίνημα Αλλαγής
Ονομα: ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Σταύρου
Κόμμα: Κίνημα Αλλαγής
Περιφέρεια: Πιερίας
Σταυροί Προτίμησης: 2.451
Εκλέγεται: Οχι
Επισκόπηση / Χάρτες Αναλυτικά Αποτελέσματα Κόμματα Βουλευτές