Επισκόπηση / Χάρτες Αναλυτικά Αποτελέσματα Απόδοση Κομμάτων Βουλευτές Widgets Εκλογών

ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του Μιλτιάδη : Βουλευτής | Σταυροί Προτίμησης | Ψήφοι

Εκλογές 2019 > Περιφέρεια Πιερίας > ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ - ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
Ονομα: ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του Μιλτιάδη
Κόμμα: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ - ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
Περιφέρεια: Πιερίας
Σταυροί Προτίμησης: 1.338
Εκλέγεται: Οχι
Επισκόπηση / Χάρτες Αναλυτικά Αποτελέσματα Κόμματα Βουλευτές