Επισκόπηση / Χάρτες Αναλυτικά Αποτελέσματα Απόδοση Κομμάτων Βουλευτές Widgets Εκλογών

ΠΕΤΣΑ ΚΑΝΕΛΛΑ του Δημητρίου : Βουλευτής | Σταυροί Προτίμησης | Ψήφοι

Εκλογές 2019 > Περιφέρεια Πιερίας > ΕΠΑΜ - ΑΚΚΕΛ
Ονομα: ΠΕΤΣΑ ΚΑΝΕΛΛΑ του Δημητρίου
Κόμμα: ΕΠΑΜ - ΑΚΚΕΛ
Περιφέρεια: Πιερίας
Σταυροί Προτίμησης: 13
Εκλέγεται: Οχι

Υπόλοιποι Βουλευτές ΕΠΑΜ - ΑΚΚΕΛ, Περιφέρειας Πιερίας:

Επισκόπηση / Χάρτες Αναλυτικά Αποτελέσματα Κόμματα Βουλευτές