Επισκόπηση / Χάρτες Αναλυτικά Αποτελέσματα Απόδοση Κομμάτων Βουλευτές Widgets Εκλογών

ΤΗΛΕΓΡΑΦΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΤΑΣΟΥΛΑ) του Παντελή : Βουλευτής | Σταυροί Προτίμησης | Ψήφοι

Εκλογές 2019 > Περιφέρεια Πιερίας > ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ
Ονομα: ΤΗΛΕΓΡΑΦΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΤΑΣΟΥΛΑ) του Παντελή
Κόμμα: ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ
Περιφέρεια: Πιερίας
Σταυροί Προτίμησης: 827
Εκλέγεται: Οχι
Επισκόπηση / Χάρτες Αναλυτικά Αποτελέσματα Κόμματα Βουλευτές