Επισκόπηση / Χάρτες Αναλυτικά Αποτελέσματα Απόδοση Κομμάτων Βουλευτές Widgets Εκλογών

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Γεωργίου : Βουλευτής | Σταυροί Προτίμησης | Ψήφοι

Εκλογές 2019 > Περιφέρεια Πιερίας > ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ - ΘΑΝΟΣ ΤΖΗΜΕΡΟΣ
Ονομα: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Γεωργίου
Κόμμα: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ - ΘΑΝΟΣ ΤΖΗΜΕΡΟΣ
Περιφέρεια: Πιερίας
Σταυροί Προτίμησης: 37
Εκλέγεται: Οχι

Υπόλοιποι Βουλευτές ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ - ΘΑΝΟΣ ΤΖΗΜΕΡΟΣ, Περιφέρειας Πιερίας:

Επισκόπηση / Χάρτες Αναλυτικά Αποτελέσματα Κόμματα Βουλευτές